Skriv in din sökning här

Hembygdsföreningens årsmöte.

Datum: 28 feb 00:00

Hembygdsföreningens årsmöte blir onsdag 28:e februari med start kl. 18.30 i Bygdegården.

...förutom det paragrafiska såsom ansvarsfrihet eller inte, planerför 2024 och val av styrelse för 2024........erbjuds semla.

Kallelse

¤ Redovisning av 2023 års verksamhet samt planer för framtiden.

¤ Föreningens ekonomi.

¤ Om 2023 års styrelse får ansvarsfrihet.

Val av styrelse för 2024 (till nästa årsmöte)

# Mandaten för Tord Hedström ordförande (1år),

# Jonas Nyström, Karin Lennartsson, Rune Alvarsson och

Jessica Stein, ordinarie (på 2 år).

samt Tobias Ryman och Sandra Lundquist, suppleanter (1år)

.går ut vid årsmötet

Linda Svebeck, Anna Wilhelmsson, Ing-Marie Nilsson och

Helen Carinder, ordinarie är valda även för 2024

¤ Val av revisorer och valberedning till nästa årsmöte.

¤ Revisorer; Roger Milton och Per Lindgren är valda revisorer samt

Claes Sjöberg suppleant för 2023 års räkenskaper

¤ Valberedning; Per Danielsson, Lotta Nyström och Sara Johansson

är vald valberedning inför 2024 årsmöte.

........

Verksamhetsberättelse för 2023 ser ut så här;

" FÖRENINGEN.

Föreningen har två uppgifter

  1. Att bidraga till en levande hembygd med dess människor, natur och kultur samt att värna om bygdens traditioner och arv.

  2. Att förvalta och nyttiggöra Näshult Bygdegård

Antalet betalande medlemmar 2023 är 123 plus familjemedlemmar. Avgiften är 100 kronor per vuxen och 200 för familj. Summerat till 12.350 kr. (2022; 11.600 kr) Kommunalt bidrag med tillägg gav 47.000 kr.

Vårt bankgiro är 5416-0817 För Swish 1234 136438. Org.nummer är 827500-3716

Bygdegårdens hemsida www.nashultsbygdegard.se

Valda för 2023;

Styrelsen har bestått av Tord Hedström ordförande, Anna Wilhelmsson vice ordförande och Linda Svebeck kassör samt Karin Lennartsson, Jonas Nyström, Rune Alvarsson, Ing-Marie Nilsson, Jessica Stein och Helen Carinder.

om suppleanter; Tobias Ryman och Sandra Lundquist

Styrelsen har haft 8 möten.

Ansvariga för lokalhållning och utomhusunderhåll har varit Rune Alvarsson.

Styrelsen har kompletterat med diverse städning.

Rune är också särskilt ansvarig för brandförebyggande bevakning..

Revisorer är Roger Milton och Per Lindgren.

Valberedning är Lotta Nyström, Pär Danielsson och Sara Johansson.

VERKSAMHETEN 2023.

Aktiviteter;

4/2 Musikkafé med Ceciliakören med 65 tal närvarande.

11/2 Pub med Mellofinalen.

25/2 Näshults Vintermarknad inne i och utanför Bygdegården.

April – november, torsdagar Judo träning för ungdom, sammanlagt 26 tillfällen.

6/5 Bild och film; Nu och förr i Näshhult som ett inslag i Smålands Trädgårds vårfestival.

17/5 After Work Pub.med ett 40-tal.

Sept; söndagar två Tips promenader.

14/10 Bakluckeloppis.

21/10 Räkfrossa med ett 50-tal frossande.

25/11 Inför Jul med glögg och allmän försäljning inne och ute, tomtesmyg och judo uppvisning. Därefter Pub med ett 25-tal

15/12 Bastubadarnas julbord.

Parkeringen har använts vid samling av Motorveteranernas traktorer och mopeder.

Dokumentation;

Böcker, skrifter filmer och ljudupptagningar finns till försäljning och presenteras på www.nashult.se under Näshults Hembygdsförening. Många av dessa finns också på www.nashultshembygd.se

UTHYRNING.

Näshults föreningar, organisationer och privata personer har hyrt Bygdegården för möten, måltider, fester och begravningar. Bygdegården har varit uthyrd 33 (38) dagar/helger och använts i egen regi, vid 7 (8) tillställningar.

Dessutom 28 (23) gympa för äldre. Dessutom under våren Söndagsjympa med damer.

uthyrningen 2023 gav 55.555 kr (51.000 kr).

Presentation av Bygdegården, förutsättningar för att hyra och för bokning finns på www.nashultsbygdegard.se. Föreningsinformation ges på facebook under Näshults Bygdegård.

Bastun, Sedvanlig herrbastu på fredagar.

Tvättrummet/duschar har används, av socknens boende och besökare.

Två husbil-/vagnställplatser med vatten, dusch och WC. Gav 10.560 kr (7.550 kr.)

Skateboardrampen är däremot gratis

Bostaden har under året varit uthyrd.

FÖRVALTNING 2022

Gammalt jordvärme aggregat har ersatts av nytt. Oljetank från 1991 som har funnits kvar som reserv har borttagits. Totalkostnad 201.000 kr. Elementen har luftats. Kalibrering har skett till en basvärme på 18 grader.

Soprummet har avställts för hyresgäster till Bygdegården på grund av bekvämt misskötsel av sorterings kraven.

Brand respektive ventilationsinspektion har äg rum.

EKONOMI

Årets inkomster blev 313.800 kr (212.100 kr). Härvid ingår bidrag från von Seydlitz fonden 75.000 kr och Vindbonus Lemnhult 35.000 kr.

Utgifter var 399.500 kr (221.600 kr) .där vatten el och olja står för 110.900 kr (116.500.kr).

Årets resultatet blev minus 85.680 kr. (minus 8.900 kr.)

Skatteverkets elstöd på 28.200 kr. har ännu ej utbetalats.

Föreningen kapital som bildats av bidrag och gåvor är placerat i Swedbank konton samt i aktiefonder. Totalt gav aktiefonderna ett litet överskott under året.

.................